single (a)

Elejére  Előző  Következő

 

single a. egyszeres, egy-

Profile single process phrase. Folyamatok teljesítményadatainak figyelése

reduction to a single node n. összevonás egyetlen csomóponttá

single action management n. egylépéses felügyelet, összefogott műveletkezelés

single array element n. egyszeres tömbelem

single array parameter n. egyszeres tömbparaméter

single assignment n. egyszeri értékadás, egyszeri hozzárendelés

single assignment dataflow n. egyszeri értékadású adatfolyam

single attachment station n. egyedi csatolóállomás

single bus n. egyszerű sín

single-case character n. vagy kis-, vagy nagybetű

single catch handler n. egyszeres catchtípusú kivételkezelő

single click n. egyszeres kattintás

single data stream n. egyszeres adatfolyam

single-density a. egyszeres sűrűségű

single-density disk n. egyszeres sűrűségű lemez

single drive failure n. egyetlen meghajtó meghibásodása

single-file assembly n. egyfájlos szerelvény

Single folder n. Egy mappa

single forest organization n. egyerdős szervezet

single inheritance n. egyszeres öröklés

single in-line memory module | single inline memory module n. SIMM SIMM, egyszeres soros memóriamodul, egy sorban elhelyezett kivezetésekkel rendelkező memóriamodul

single instance1 n. egy példány, egyetlen példány

Single-instance2 a. Egyszeri

single instruction multiple data stream processing n. SIMD SIMD, egy utasításfolyamos, több adatfolyamos feldolgozás

single instruction stream n. egyszeres utasításfolyam, SI

single label n. egyetlen címke

single network logon n. egyszeri hálózati bejelentkezés, egységes hálózati bejelentkezés

Single-phase a. Egyfázisú

single point of failure n. egyszeres hibapont

single point of incident reporting n. egységes jelentéstétel

single procedure multiple data n. egy eljárás, több adat

single-processor system n. egyprocesszoros rendszer

single-purpose a. egyfunkciós, egyetlen célra használható

single quote n. egyszeres idézőjel, szimpla idézőjel

Single-record data binding phrase. Egyrekordos adatkötés

single root certification authority n. egyetlen gyökérszintű tanúsítványszolgáltató

single-sided a. egyoldalas

single-sided disk n. egyoldalas lemez

single sign-on | Single Sign-on n. SSO egységes bejelentkezés, egyszeri bejelentkezés

single sign-on solution n. egységes bejelentkezési megoldás

single string parameter n. egyszeres sztringparaméter

single supplier n. egyetlen szállító

single threading a. egyszálas

single-use a. egyfunkciós, speciális rendeltetésű, meghatározott rendeltetésű

single-valued property n. egyértékű tulajdonság