site (n)

Elejére  Előző  Következő

 

site n. hely, webhely, telephely

Active Directory Sites and Services phrase. Active Directory helyek és szolgáltatások

archive site n. webarchívum

beta site n. bétateszter

commercial site n. kereskedelmi webhely

Default-First-Site-Name n. Alapértelmezett első hely neve

e-commerce site n. kereskedelmi webhely, e-kereskedelmi webhely

FTP site n. FTP-hely

Gopher site n. Gopher-hely

hosting site n. üzemeltetőhely

interactive site n. interaktív webhely

Intersite Messaging n. Helyközi üzenet

Invalid sitename n. Érvénytelen webhelynév

IP site link n. IP-telephelykapcsolat

licensing site settings npl. licencbe vevő telephely beállításai

Licensing Site Settings Properties npl. Licencbe vevő tulajdonságai

member site n. tagtelephely

mirror site n. tükrözőhely

New Object - Site phrase. Új objektum – Telephely

New Object - Site Link phrase. Új objektum – Helyhivatkozás

New Object - Site Link Bridge phrase. Új objektum – Helyhivatkozáshíd

New Site n. Új hely

New Site Link n. Új helyhivatkozás

New Site Link Bridge n. Új helyhivatkozáshíd

phishing site n. adathalász webhely

physical site n. fizikai hely

physical site boundary n. fizikai telephelyhatár

Restricted sites prop. Tiltott helyek

search engine site n. keresőgép-oldal

secure site n. biztonságos hely, biztonságos webhely

site hierarchy n. helyhierarchia, webhely-hierarchia

site level a. telephelyszintű

site license n. szervezeti engedmény

site link n. telephelycsatorna, helyhivatkozás, telephely-kapcsolat

site link bridge n. csatornahíd, telephely-csatornahíd

site map n. webhelytérkép

site map control n. oldaltérkép-vezérlő elem

site map file n. webhelytérkép-fájl

site map hierarchy n. webhelytérkép-hierarchia

site mapping n. telephely-hozzárendelés

site map tree n. webhelytérképfa

site of origin n. kiindulási hely

site security status n. webhely biztonsági állapota

site summary n. oldal-összefoglalás

site survey n. telephely-felmérés

site survey software n. telephely-felmérő program

target site n. célwebhely, rendeltetési webhely

trusted site n. megbízható hely

Trusted Sites prop. Megbízható helyek

tutorial site n. oktató webhely

Web site | website n. webhely

zero-code site n. kódolás nélküli hely