slot (n)

Elejére  Előző  Következő

 

slot n. csatlakozóaljzat

communications slot n. kommunikációs bővítőhely

empty slot n. üres rés

expansion slot n. bővítőhely, bővítősín, bővítőaljzat

free slot n. szabad rés

head slot n. fejnyílás

ISA slot n. ISA-aljzat

memory slot n. szelet

PC Card slot n. PC-kártyacsatlakozó

PCMCIA slot n. PCMCIA-kártyahely

processor slot n. processzorfoglalat

rendezvous slot n. találkozásrekesz

slot-by-slot adv. szeletenként

slot mask n. résmaszk

slot pitch n. réssűrűség

slotted-ring network n. réselt gyűrűhálózat

slot time n. résidő

time slot n. időrés

unused instruction slot n. kihasználatlan utasításrés