specific (a)

Elejére  Előző  Következő

 

specific a. adott, megadott, egy adott, konkrét

Microsoft COM specific a. a Microsoft COM-ot igénylő

specific catch handler n. specifikus catchtípusú kivételkezelő, konkrét catchtípusú kivételkezelő

specific class instance n. specifikus osztálypéldány, konkrét osztálypéldány

specific data type n. meghatározott adattípus

specific date n. adott dátum

specific e-mail address n. meghatározott e-mail cím

specific error code n. meghatározott hibakód

specific exception n. specifikus kivétel, konkrét kivétel

specific functionality n. meghatározott funkció, meghatározott működés

specific message n. adott üzenet

specific object type n. konkrét objektumtípus

specific operation n. meghatározott művelet

specific root certification authority n. meghatározott gyökérszintű tanúsítványszolgáltató

specific template n. adott sablon

SQL Server-specific a. SQL Server-specifikus