state (n)

Elejére  Előző  Következő

 

state n. állapot

application-level state n. alkalmazásszintű állapot

application state n. alkalmazás állapota

basic state maintenance n. alapvető állapot-karbantartás

client state n. ügyfél állapota

command state n. parancsállapot

control state n. vezérlőelem-állapot, vezérlőelem állapota

current state n. aktuális állapot

final state n. végállapot

iconized state n. ikonállapot, minimalizált állapot

idle state n. tétlen állapot, inaktív állapot, üresjárat

indeterminate state n. meghatározatlan állapot

initial state n. kiinduló állapot, kezdőállapot

interface state n. felület állapota

intermediate state n. köztes állapot

internal state n. belső állapot

link state n. kapcsolatállapot

maintaining control state n. vezérlőelemek állapotának megőrzése

managing session state phrase. a munkamenetállapot kezelése

named session state string n. megnevezett munkamenetállapotot leíró karakterlánc

online state n. kapcsolt állapot

page state n. lapállapot

processor state register n. processzor állapot regiszter

process state word n. folyamat-állapotszó

program state n. programállapot

ready state n. készenléti állapot

resolved state n. kijavított állapot(hibajegyé)

result state concept n. eredményállapot-elv, eredményállapot-módszer

session state n. kapcsolatállapot, munkamenet-állapot

session state management n. kapcsolatállapot-kezelés, munkamenetek állapotának kezelése, munkamenetállapot-kezelés

session state management entry n. munkamenetállapot-kezelési bejegyzés

session state process n. munkamenetállapot-folyamat

session state variable n. munkamenetállapot-változó

state dictionary n. állapotszótár

state identification n. állapotazonosítás

state information n. állapotinformáció

state management n. állapotkezelés

state object n. állapotobjektum

state sequencing n. állapotátmenet, állapotsorozat

state server n. állapotkiszolgáló

state server process n. állapotkiszolgáló-folyamat

state table n. állapottábla

state transition n. állapotátmenet

state transition diagram n. állapotátmenet-diagram

state transition model n. állapotátmenet-modell

state transition semantics n. állapotátmenet-szemantika

steady state n. állandósult állapot, egyensúlyi állapot

supervisor state n. felügyelő mód

system state n. rendszerállapot

system state data n. rendszerállapot adatai

system state file n. rendszerállapot-fájl

target state n. célállapot

three-state a. háromállapotú

unapproved state n. jóvá nem hagyot állapot

unfinished state n. befejezetlen állapot

uninitialized state n. inicializálatlan állapot

user state n. felhasználói állapot

valid state n. érvényes állapot

view state n. nézetállapot

wait state n. várakozóállapot, várakozási állapot

warning state n. figyelmeztetési állapot

zero wait state n. várakozásmentes

zoomed-out state n. kicsinyített állapot