statement (n)

Elejére  Előző  Következő

 

statement n. utasítás, programutasítás

action statement n. működési utasítás

actual statement n. tényleges utasítás

assignment statement n. értékadó utasítás

break statement1 n. break utasítás

break statement2 n. kiugró utasítás, cikluselhagyási utasítás

brief statement n. rövid leírás, definiálás

C# statement n. C#-utasítás

case statement n. case utasítás, esetszétválasztó utasítás

compound statement n. összetett utasítás

conditional statement n. feltételes utasítás

control flow statement n. folyamatvezérlő utasítás

control statement n. vezérlőutasítás, vezérlésátadó utasítás

current statement n. aktuális utasítás

decision statement n. döntési utasítás, esetszétválasztó utasítás

declaration statement n. deklaráló utasítás

discrete statement n. egyedi utasítás

else statement | ELSE statement n. else utasítás, ELSE utasítás

error-free statement n. hibamentes utasítás

error statement n. hibaüzenet

executable statement n. végrehajtható utasítás

explicit statement block n. explicit utasításblokk

full statement block n. teljes utasításblokk

goto statement n. goto utasítás

IF statement n. if utasítás

Imports statement n. Imports utasítás

input/output statement n. beviteli-kiviteli utasítás

iteration statement n. iteráló utasítás

iterative statement n. ciklusutasítás

key statement n. kulcsfontosságú utasítás

method body statement n. metódustörzsbeli utasítás

nominal statement n. névleges utasítás

non-executable statement | nonexecutable statement n. nem végrehajtható utasítás

one-statement transaction n. egyutasításos tranzakció

program statement n. programleíró utasítás, programutasítás

run statement n. utasítást futtat

selection statement n. kiválasztó utasítás

SELECT statement n. SELECT utasítás

send statement phrase. küldés utasítás

sequence of the statement n. az utasítások sorrendje

single-table statement n. egytáblás utasítás

source language statement n. forrásnyelvi utasítás

source statement n. forrásutasítás

SQL statement n. SQL-utasítás

SQL statement page n. SQL-utasításoldal

statement block n. utasításblokk

statement section n. utasításszakasz

statement set n. utasításkészlet

statement structure n. utasításstruktúra

statement syntax n. utasításszintaxis

switch statement n. switch utasítás

throw statement n. throw utasítás

tracing statement n. nyomkövetési utasítás

transfer statement n. vezérlésátadó utasítás

try statement n. try utasítás

T-SQL statement n. T-SQL-utasítás

unchecked statement n. ellenőrizetlen utasítás