status (n)

Elejére  Előző  Következő

 

status n. állapot

additional status state space n. kiegészítő állapottér

checkout status n. kijelentkezési státusz

Check Status phrase. Állapot ellenőrzése

current connection status n. aktuális kapcsolatállapot

device status n. eszközállapot

drive status n. meghajtó állapota, meghajtóállapot

drive status value n. meghajtó állapotértéke

execution status n. végrehajtási állapot

free/busy status n. elfoglaltsági állapot, foglaltsági állapot

full online status n. teljesen online állapot

hardware status n. hardverállapot, hardver állapota, hardvereszköz állapota

HTTP status code n. HTTP-állapotkód

login status n. bejelentkezési állapot

Message Status n. Üzenet állapota

network connection status n. hálózati kapcsolat állapota, kapcsolatállapot

online status n. hálózati állapot

Operation Status phrase. Művelet állapota

Periodic Status n. Periodikus állapot

periodic status report n. periodikus állapotjelentés, rendszeres állapotjelentés

printer status n. nyomtató állapota, nyomtatási állapot

processor status word n. processzor-állapotszó

process status n. folyamatállapot

process status word n. folyamat-állapotszó

project status n. projekt állása

publish status phrase. megjelentetési állapot

remote wipe status n. távoli eszközürítés állapota

review status phrase. ellenőrzési állapot

segment status word n. szegmens-állapotszó

service status n. szolgáltatás állapota

status bar n. állapotsáv, állapotsor

status bit n. állapotbit

status block n. állapotblokk

status byte n. állapotbyte

status code n. állapotkód

status control block n. állapot-ellenőrző blokk

status date n. státusznap(a jelentés vagy az átütemezés napja)

status info n. állapotinformáció

status information n. állapotinformáció

status line n. állapotsor

status manipulation n. állapotművelet

status manipulation instruction n. állapotmódosító utasítás

status message n. állapotüzenet

Status Monitor n. Állapotfigyelő

status register n. állapotregiszter

status space n. állapottér

status strip n. állapotcsík

status text n. állapotszöveg, állapotleíró szöveg

status window n. állapotablak

status word n. állapotszó

typical status code n. tipikus állapotkód

update status phrase. állapotinformáció frissítése