structure (n)

Elejére  Előző  Következő

 

structure n. szerkezet, struktúra

block structure n. blokkos szervezés

conceptual structure n. fogalmi struktúra

contiguous data structure n. összefüggő adatszerkezet

control structure n. vezérlési struktúra

database structure n. adatbázis-struktúra

data structure n. adatszerkezet, adatstruktúra

data warehouse structure n. adattárház-struktúra

deep structure n. mélyszerkezet, mélystruktúra

directory structure n. könyvtár-hierarchia, könyvtárstruktúra

document structure n. dokumentumszerkezet

domain structure n. tartományszerkezet, tartománystruktúra, tartományokból álló struktúra

dynamic data structure n. dinamikus adatstruktúra

Element Structure Information Set n. ESIS elemstruktúra-információkészlet

fat-tree structure n. vastagfa-struktúra

feature structure n. jegyszerkezet

folder structure n. mappastruktúra, könyvtárstruktúra

graphics data structure n. grafikus adatstruktúra

group structure n. csoportstruktúra

hardware structure n. hardverstruktúra

heap structure n. halomstruktúra

hierarchical structure n. hierarchikus struktúra

internal XML structure n. belső XML-struktúra

inverted structure n. invertált állománystruktúra

linear structure n. lineáris szerkezet

logical structure n. logikai struktúra

loop structure n. ciklusszerkezet

modify structure phrase. szerkezetmódosítás

network structure n. hálós szerkezet

node structure n. csomópont-struktúra

non-contiguous data structure | noncontiguous data structure n. nem folytonos adatszerkezet

organizational structure n. szervezeti struktúra, szervezeti felépítés

package structure n. csomagstruktúra

Parallel Data Structure n. párhuzamos adatszerkezet

parallel package structure n. párhuzamos csomagstruktúra

phrase-structure grammar n. mondatszerkezetű nyelvtan

private writable data structure n. saját írható adatstruktúra

profile structure n. profilstruktúra

read-only data structure n. csak olvasható adatstruktúra

record structure n. rekordszerkezet

relational structure n. relációs struktúra

shared writable data structure n. közös írható adatstruktúra

skeletal structure n. vázlatos struktúra

statement structure n. utasításstruktúra

static data structure n. statikus adatstruktúra

storage structure n. adattárolási struktúra

structure constructor n. struktúrakonstruktor

structure type n. struktúratípus

structure value n. strultúraérték

table structure n. táblastruktúra

tree structure n. fastruktúra

visual structure n. vizuális struktúra