style (n)

Elejére  Előző  Következő

 

style n. stílus

area style n. stílussáv

ASP style n. ASP-stílus

character style n. írásmód, betűstílus

counter style n. számláló stílusa

declarative problem description style n. deklaratív problémaleírás

Document Style Semantics and Specification Language n. DSSS dokumentumstílus-, szemantikai és specifikációs nyelv

Document Style Semantics and Specification Language Online n. DSSSO dokumentumstílus-, szemantikai és specifikációs nyelv [online]

End style n. Vég alakja(vonalé)

font style n. betűstílus

form styles npl. űrlapstílusok

global style n. globális stílus

header row style n. fejléc stílusa

individual development style n. egyéni fejlesztői stílus

in-line style n. beillesztett stílus

inline style attribute n. beágyazott stílusattribútum

legal style numbering n. jogi stílusú számozás

line style n. vonalstílus

Link level to style phrase. Stílushoz rendelés

Memo Style n. Emlékeztető stílus

modify style n. stílus módosítása

more styles n. további stílusok

paragraph style n. bekezdésstílus

partition style n. partíció stílusa

partition table style n. partíciótáblázat stílusa, partíciótábla stílusa

positioning style n. a pozícionálás módja

printing styles phrase. stílusok nyomtatása

Print style n. Nyomtatási stílus

programming style n. programozási stílus

replacing styles phrase. stílusok cseréje

representation style n. ábrázolási stílus

rollover style n. átgördülési stílus

slate style n. fedőstílus

Style area n. Stílussáv

style checker n. stílusellenőrző

Style for following paragraph phrase. Következő bekezdés stílusa

Style Gallery n. Stílustár

style guide n. stílusútmutató , stíluselőírás

Style name n. Stílusnév

style preparation n. frazeológiai előkészítés

Style property1 n. Style tulajdonság

style property2 n. stílustulajdonság

Styles and Formatting Task pane phrase. Stílusok és formázás munkaablak

Styles in use phrase. Használt stílusok

Table Style n. Táblázat stílus

type style n. betűstílus, betűterv

user-defined style n. felhasználói stílus

user defined styles npl. felhasználói stílusok

visual style n. vizuális stílus

Web style n. webstílus

wrapping style n. a körbefuttatás stílusa