substitution (n)

Elejére  Előző  Következő

 

substitution n. behelyettesítés, helyettesítő, helyettesítés

font substitution n. betűtípus helyettesítése

macro substitution n. makróbehelyettesítés

semantic substitution n. szemantikai behelyettesítés

substitution control n. helyettesítő vezérlőelem

substitution cost n. helyettesítés költsége

substitution operator n. helyettesítő operátor

substitution value n. helyettesítési érték