synchronous [1] (a)

Elejére  Előző  Következő

 

synchronous1 a. szinkrón, egyidejű, azonos ütemű

binary synchronous protocol n. bináris szinkronprotokoll

in a synchronous manner n. szinkrón módon

synchronous channel n. szinkrón csatorna

synchronous communication n. szinkrón kommunikáció

Synchronous Connection n. szinkronkapcsolat

Synchronous Data Link Control n. SDLC SDLC, szinkrón módú adatkapcsolat-vezérlés

Synchronous Digital Hierarchy n. SDH SDH, szinkrón módú digitális hierarchia

synchronous DRAM n. SDRAM SDRAM, szinkrón DRAM

synchronous event n. szinkrón esemény

synchronous idle character n. szinkronizáló karakter

synchronous method n. szinkrón metódus

synchronous notification n. szinkrón értesítés

synchronous operation n. szinkrón művelet, szinkrón működés

Synchronous Optical Network n. SONET SONET, szinkrón módú optikai hálózat

synchronous protocol n. szinkrón protokoll

synchronous terminal n. szinkrón terminál

synchronous timing n. szinkrón ütemezés

synchronous transmission n. szinkrón átvitel

synchronous UART n. szinkrón UART

universal synchronous receiver/transmitter n. USRT USRT, általános szinkrón adóvevő