syntax (n)

Elejére  Előző  Következő

 

syntax n. szintaxis

abstract syntax n. absztrakt szintaxis

argument syntax n. argumentumszintaxis

array-like syntax n. tömb típusú szintaxis

array syntax n. tömbszintaxis

C# syntax n. C# szintaxis

cmdlet syntax n. parancselem-szintaxis

code syntax n. kódszintaxis, forráskód-szintaxis

color syntax n. szintaxisszínezés

command-line argument syntax n. parancssori paraméter szintaxisa

command line syntax n. parancssor-szintaxis

command syntax error n. parancs szintaktikai hibája, parancs-szintaktikaihiba

concrete syntax n. tényleges szintaxis

core syntax n. alapszintaxis

declaration syntax error n. szintaxishiba a deklarációban

design-time syntax n. tervezési idejű szintaxis

explicit interface implementation syntax n. explicit interfészmegvalósítási szintaxis

expression syntax n. kifejezésszintaxis

extended syntax n. kiterjesztett szintaxis

field initialization syntax n. mezőinicializálási szintaxis

Fortran syntax n. Fortran szintaxis

HTML syntax n. HTML-szintaxis

illegal syntax n. helytelen szintaxis

incorrect syntax n. helytelen szintaxis

Invalid syntax n. Szintaktikus hiba

LCR syntax n. LCR-szintaxis

legacy syntax n. régi szintaxis

low-level syntax n. alacsony szintű szintaxis

method-like syntax n. metódusszerű szintaxis

parameter syntax n. paraméterszintaxis

Pascal-like syntax n. Pascal-jellegű szintaxis

query syntax n. lekérdezésszintaxis

reference concrete syntax n. referenciaszintaxis

regular syntax n. reguláris szintaxis

statement syntax n. utasításszintaxis

streamlined syntax n. egyszerűsített szintaxis

syntax analyzer n. szintaktikai elemző

syntax check n. szintaxis-ellenőrzés

syntax checker n. szintaxis-ellenőrző, szintaktikai ellenőrző

syntax diagram n. szintaxisdiagram

syntax error n. szintaktikai hiba

syntax error assistance n. segítség szintaktikai hiba esetén

syntax rule n. szintaktikai szabály, nyelvtani szabály

user-friendly syntax n. felhasználóbarát szintaxis

variant concrete syntax n. konkrét szintaxisvariáns