system (n)

Elejére  Előző  Következő

 

system n. rendszer

adaptive system n. adaptív rendszer

authentication system n. hitelesítő rendszer, hitelesítési rendszer

Authenticode system n. Authenticode-rendszer

automated system recovery n. ASR automatikus rendszer-helyreállítás, ASR

automatic system reconfiguration n. automatikus rendszer-átkonfigurálás

Automatic System Restore n. ASR automatikus rendszer-helyreállítás, ASR

Basic Input/Output System n. BIOS BIOS, alapvető bemeneti/kimeneti rendszer

batch system n. kötegelt feldolgozó rendszer

binary system n. bináris rendszer, kettes számrendszer

boot or system volume n. rendszertöltő vagy rendszerkötet

boot the system phrase. a rendszer betöltése, a rendszer indítása

Bulletin Board System n. BBS BBS, hirdetőtábla-rendszer

bus system n. sínrendszer

carrier system n. hordozórendszer

Change the system time phrase. Rendszeridő megváltoztatása

client system n. ügyfélrendszer

closed system n. zárt rendszer

CLR virtual execution system n. CLR virtuális végrehajtórendszer

code-access security system n. kódhozzáférés-szabályozó rendszer

color management system n. színkezelő rendszer

COM+ Event System n. COM+ eseményrendszer

command-driven system n. parancsvezérelt rendszer

common type system n. közös típusrendszer

communications system n. kommunikációs rendszer

compromised system n. megtámadott rendszer, megtámadható rendszer

computer system n. számítógéprendszer

computer system level n. számítógéprendszer-szint

configuration system n. konfigurációrendszer

core system type n. alapvető rendszertípus

current system date n. aktuális rendszerdátum, rendszerdátum

current system time n. aktuális rendszeridő

decision support system n. döntéstámogató rendszer

desktop-class system n. asztali rendszer, asztali jellegű rendszer

development system n. fejlesztőrendszer

digital satellite system n. digitális műholdrendszer

distributed computer system n. elosztott számítógéprendszer

distributed system n. elosztott rendszer

document management system n. DMS dokumentumkezelő rendszer

domain name system | Domain Name System n. DNS tartománynév-rendszer

DOS-based system n. DOS-alapú rendszer

duplex system n. duplex rendszer

editorial system n. szerkesztőségi rendszer

edit system variable phrase. rendszerváltozó szerkesztése

essential system file n. alapvető rendszerfájl

eventing system n. eseménykezelő rendszer

Exchange System Manager n. Exchange rendszerkezelő konzol, Exchange-rendszervezérlő

fault-tolerant system n. hibatűrő rendszer

feature-rich system n. sokoldalú rendszer

fine-grain system n. finom szemcsézettségű rendszer

Force shutdown from a remote system phrase. Távirányított rendszerleállítás

garbage collection system n. szemétgyűjtési rendszer

geographic information system | geographical information system n. GIS térinformatikai rendszer, földrajzi információs rendszer

global system objects npl. globális rendszerobjektumok

graphical kernel system n. GKS grafikus magrendszer

graphical system n. grafikus rendszer

help system n. súgórendszer, súgó

hexadecimal system n. tizenhatos számrendszer

hierarchical bus system n. hierarchikus sínrendszer

host system n. befogadó rendszer

incompatible system n. nem kompatibilis rendszer

initial system checkpoint n. kezdeti rendszerellenőrző pont

intelligent system n. intelligens rendszer

intrusion detection system n. behatolásérzékelő rendszer

I/O system n. I/O-rendszer

key distribution system n. kulcskiosztó rendszer

knowledge-based system n. tudásalapú rendszer

knowledge management system n. KMS tudáskezelő rendszer

language settings for the system phrase. a rendszer nyelvi beállításai

large enterprise system n. nagyvállalati rendszer

large scale system1 n. nagy rendszer

large-scale system2 n. nagy rendszer

layered system of defenses | layered system of defences n. többrétegű védelmi rendszer

legacy system n. hagyományos rendszer, régi rendszer, régi verziójú rendszer

legitimate business system n. üzleti rendszer

local system n. helyi rendszer

Local System account n. Helyi rendszerfiók

logic system n. logikai rendszer

mailing system n. levelezőrendszer

mail system n. levelezőrendszer, kézbesítési rendszer

mainframe system n. nagygépes rendszer, nagyszámítógépes rendszer

management information system n. vezetői információs rendszer

management system n. felügyeleti rendszer

massively parallel system n. nagy párhuzamosságú rendszer

Maximum system log size n. Rendszernapló mérete legfeljebb

measurement system n. mértékrendszer

membership system n. tagsági rendszer

menu system n. menürendszer

metaoperating system n. meta-operációs rendszer

Microsoft Systems Management Server prop. SMS Microsoft Systems Management Server, Microsoft rendszerfelügyeleti kiszolgáló

mission-critical system n. létfontosságú rendszer, kritikus rendszer

model of computing system n. számítási rendszerek modellje

modular system n. moduláris rendszer

multiboot system | multi-boot system n. többes indítású rendszer

multihomed system n. többállomásos rendszer

multiprocessor system n. többprocesszoros rendszer

multitasking system n. többfeladatos rendszer

multi-threaded system n. többszálas rendszer

multi-tiered system n. többrétegű rendszer

multi-user system n. többfelhasználós rendszer

network management system n. hálózatkezelő rendszer, hálózatfelügyelő rendszer

network system n. hálózati rendszer

new system variable n. új rendszerváltozó

nonsystem provider | non-system provider n. nem rendszerszintű szolgáltató

n-tier system n. n rétegű rendszer, n fokozatú rendszer

numbering system n. számozási rendszer

open system n. nyílt rendszer

Pantone Matching System n. PMS Panton színrendszer

parameterless system n. paraméter nélküli rendszer

parent system n. szülőrendszer

parent system container n. szülőrendszer-tároló

password encryption system n. jelszótitkosító rendszer

PC system n. számítógép-rendszer

pilot system n. kísérleti rendszer

pipeline system n. futószalagrendszer

power management system n. áramellátást kezelő rendszer

probability that the system is secure phrase. a rendszer biztonságának valószínűsége

production system n. éles rendszer, használatban levő rendszer

Profile system performance phrase. A rendszer teljesítményének hangolása

project management system n. projektkezelő rendszer

rating system n. minősítési rendszer

RDBMS system n. RDBMS rendszer, relációsadatbázis-kezelő rendszer

real-time system n. valós idejű rendszer

Relational Database Management System n. RDBMS relációsadatbázis-kezelő rendszer, RDBMS

relational system n. relációs rendszer

remote computer system n. távoli számítógépes rendszer

remote system n. távoli rendszer

restart local system phrase. helyi rendszer újraindítása

Retain system log phrase. Rendszernapló megőrzése

Retention method for system log phrase. Rendszernapló megőrzési módja

retrieval system n. visszakereső rendszer

reusable system n. újrafelhasználható rendszer

revision control system n. verziókezelő rendszer

rule-based system n. szabályalapú rendszer

security system n. biztonsági rendszer

servo system n. szervorendszer

shared system volume n. megosztott rendszerkötet

shutdown local system phrase. helyi rendszer leállítása

Shut down system immediately phrase. A rendszer azonnali leállítása

Shut down the system phrase. A rendszer leállítása

SIMD system n. SIMD-rendszer

single-processor system n. egyprocesszoros rendszer

single-user system n. egyfelhasználós rendszer

Small Computer Systems Interface n. SCSI SCSI, kisszámítógép-rendszerek illesztési felülete

SMART system n. SMART rendszer

SNMP management system n. SNMP-felügyeleti rendszer

stand-alone system n. önálló rendszer

storage system n. tárolórendszer

strongly ordered system n. szigorúan rendezett rendszer

strong name system n. erős névrendszer

system access n. rendszerhozzáférés, rendszerszintű hozzáférés

System Access Control List n. SACL rendszer-hozzáférési lista, naplózást előíró hozzáférési lista, SACL

system account n. rendszerfiók(az operációs rendszert képviselő fiók)

system address n. rendszercím

system administration n. rendszerfelügyelet

system administrator1 | administrator n. rendszergazda

System Administrator2 n. Rendszer-adminisztrátor, Rendszergazda

system alert n. rendszerriasztás , rendszerszintű riasztás

system analysis n. rendszerelemzés, rendszeranalízis

system analyst n. rendszerelemző

system and installation requirements npl. rendszer- és telepítési követelmények

system application n. rendszeralkalmazás

System Application Architecture n. SAA rendszeralkalmazási architektúra, SAA

system architecture n. rendszer-architektúra, rendszerfelépítés

System Area Network n. SAN SAN, rendszerterület-hálózat, rendszerhálózat

System attendant n. Rendszerfelügyelő

system base class n. rendszeralaposztály

system board n. rendszerkártya

system boot files n. rendszerindítási fájlok

system cache1 n. rezidens gyorsítótár, rendszergyorsító tár

System Cache2 n. Rendszergyorsító tár

system call n. rendszerhívás

system checkpoint n. rendszerellenőrző pont

system clock n. rendszeróra

system code n. rendszerkód

system code page | default code page n. rendszerkódlap, alapértelmezett kódlap, rendszerkódlap

system console n. rendszerkonzol

system container n. rendszertároló

system conversion n. rendszerkonverzió

system crash n. rendszerleállás, rendszerösszeomlás

system data n. rendszeradat

system data type n. rendszer-adattípus

system date n. rendszerdátum

system default n. rendszer-alapértelmezés, rendszerszintű alapértelmezés

system diagnostics n. rendszerdiagnosztika

system directory n. rendszerkönyvtár, rendszermappa

system disk n. rendszerlemez

system display settings n. rendszerszintű megjelenítési beállítások

system DLL n. rendszer-DLL

system environment n. rendszerkörnyezet

system environment variable n. rendszerszintű környezeti változó

system error n. rendszerhiba

system event log n. rendszernapló

System Event Notification n. Rendszeresemény jelzése

system exception n. rendszerszintű kivétel

system failure n. rendszer-meghibásodás

system file n. rendszerfájl, rendszerállomány

system folder | systemroot n. rendszermappa, rendszerkönyvtár

system font n. rendszerfont

system function n. rendszerfüggvény

system functionality n. rendszerfunkciók

system garbage collector n. rendszerszintű szemétgyűjtő

system generation n. rendszergenerálás

system heap n. dinamikus rendszer-munkaterület

system identifier n. rendszerazonosító

system idle process n. a rendszer üresjárati folyamata

system idle time n. rendszer üresjárati ideje

System Info n. Rendszeradatok

system level1 n. rendszerszint

system-level2 a. rendszerszintű

system-level exception n. rendszerszintű kivétel

system life cycle n. rendszer életciklusa

system literal n. szöveges rendszerinformáció

system loader n. programbetöltő, a rendszer programbetöltő modulja

System log1 prop. Rendszernapló

system log2 n. rendszernapló

system maintenance n. rendszer-karbantartás

system management | systems management n. rendszerfelügyelet

system management tool n. rendszerfelügyeleti eszköz

system manager1 n. rendszerfelügyelő, rendszergazda

System Manager2 n. Rendszerkezelés, Rendszervezérlő

system manual n. rendszer-dokumentáció, rendszerkézikönyv

system memory n. rendszermemória, operatív memória

system menu n. rendszermenü

system metadata n. rendszer-metaadatok

System Monitor n. Rendszerfigyelő

system namespace n. rendszernévtér, System névtér

System Network Architecture | Systems Network Architecture n. SNA SNA, rendszerhálózati architektúra

system object n. rendszerobjektum

System Object Model n. rendszer-objektummodell

system on a chip n. egylapkás rendszer

system operator n. rendszeroperátor

system performance1 n. rendszerteljesítmény

System Performance2 n. a rendszer teljesítményadatai

system policy n. rendszerházirend, házirend, házirendállomány, korlátozásállomány

system policy file n. házirend-állomány, korlátozásállomány

system process n. rendszerfolyamat

system prompt n. rendszerprompt, rendszerkészenléti jel

System Properties npl. Rendszertulajdonságok

system-provided a. rendszer által szolgáltatott, rendszerbeli

system-provided object n. rendszerbeli objektum

system recovery n. rendszer-helyreállítás

system registry n. rendszerleíró adatbázis

System Request Key n. SysRq Rendszerigénylő billentyű

system requirements npl. rendszerkövetelmények

system resource n. rendszererőforrás

System Restore n. Rendszer-visszaállítás

system service | service n. rendszerszolgáltatás

systems integration n. rendszerintegráció

Systems Management Server n. SMS SMS, rendszerfelügyeleti kiszolgáló

system software n. rendszerszoftver

Systems Operator | sysop n. rendszerfelelős, rendszeroperátor, rendszergazda, rendszert működtető személy

system sproc n. system-level stored procedure rendszerszintű tárolt eljárás

systems programming n. rendszerprogramozás

system startup n. rendszerindítás

system state n. rendszerállapot

system state data n. rendszerállapot adatai

system state file n. rendszerállapot-fájl

System Summary n. Rendszerösszegzés

system support n. rendszertámogatás

system table n. rendszertábla

system thread n. rendszerszál

system time n. rendszeridő, rendszeróra

system timer n. rendszeridőzítő

system tool n. rendszereszköz

System Tools npl. Rendszereszközök

system tray n. rendszertálca

system type n. rendszerbeli típus, rendszertípus

system type name n. rendszertípus neve

system unit n. rendszeregység

system uptime n. a rendszer üzemideje(a bekapcsolás óta)

System V n. System V operációs rendszer

system variable n. rendszerváltozó, rendszerszintű környezeti változó

systemwide messages n. rendszerszintű üzenetek

system workflow n. rendszer-munkafolyamat

terminology management system n. terminológiakezelő program

text-to-speech system n. beszédelőállító rendszer, beszédgeneráló rendszer

thin system n. vékony rendszer

top-level system namespace n. legfelső szintű rendszernévtér

transaction processing system n. tranzakciófeldolgozó rendszer

type system n. típusrendszer

unrestricted system access n. korlátlan rendszer-hozzáférés

version control system n. verziókezelő rendszer

virtual system n. virtuális rendszer

virtual system bus n. virtuális rendszersín

weakly ordered system n. lazán rendezett rendszer

Web Storage System n. webtárrendszer, webes tárolási rendszer

Web Storage System schema n. webtárrendszer sémája

wide area information system | wide-area information system n. széleskörű információs rendszer

Windows system directory n. Windows-rendszerkönyvtár, Windows-rendszermappa

workflow management system n. munkafolyamat-kezelő rendszer

x-y-x coordinate system n. x-y-z koordinátarendszer