table (n)

Elejére  Előző  Következő

 

table n. táblázat, tábla(adatbázisban)

action table n. művelettáblázat

address mapping table n. címkeképezési táblázat

ASCII table n. ASCII-tábla

audit table n. naplótábla

CALS table n. CALS-táblázat

character table n. karaktertáblázat

child table n. alárendelt tábla(nem táblázat)

color look-up table n. színtábla

color table n. színkeresési táblázat

concordance table n. egyeztetési táblázat

conversion table n. konverziós táblázat

custom table n. egyedi tábla, saját tábla

database table n. adatbázistábla

data source table n. adatforrás-tábla

data table n. adattábla

decision table n. döntési táblázat

dependent table n. függő tábla

device table n. eszköztábla

dispatch table n. megszakítási vektortábla

domain table n. tartománytábla

draw table n. rajzolása

dummy table n. formális tábla

exclusive table n. exkluzív tábla

extraneous table n. különálló tábla

File Allocation Table n. FAT állomány-helyfoglalási táblázat, fájlallokációs tábla, állományallokációs táblázat, FAT

filtering tables phrase. táblák szűrése

formatting tables phrase. táblák formázása

general table structure n. általános táblastruktúra

hash table n. lenyomattábla, kivonattábla, hashtábla, hasítótábla

hash table class n. hashtábla-osztály

header table n. fejléctábla

HTML table n. HTML-táblázat

Index and Tables phrase. Tárgymutató és tartalomjegyzék

inserting table phrase. táblázat beszúrása, táblázat beillesztése

insert table1 phrase. táblázat beszúrása

Insert Table2 phrase. Új táblázat

interim table n. köztes tábla

intermediate table n. közbenső tábla

internal table n. belső tábla

inventory table n. leltártábla

items table n. elemtábla

jump table n. ugrási táblázat

key table n. kulcstábla

last occurrence table n. utolsó előfordulások táblázata

linking forms to tables phrase. űrlapok táblákhoz kapcsolása

link table n. hivatkozástábla

Local Address Table n. LAT LAT, helyi címek táblázata

logical table n. logikai tábla

lookup table n. fellapozási táblázat

modified line table n. módosított sortáblázat

multiplication table n. szorzótábla

nested table n. beágyazott táblázat

object table n. objektumtábla

occurrence table n. előfordulás-táblázat

on a per-table basis adv. táblánként

outer table n. külső tábla

page table n. laptábla

palindrome table n. tükörszótáblázat

parent table n. szülőtábla

permanent table n. állandó tábla

process description table n. folyamatleíró tábla

process table n. folyamattábla

rate table n. díjtábla

recalculating tables phrase. táblázatok frissítése

reference table n. hivatkozási tábla

related child table n. kapcsolódó gyermektábla, kapcsolódó alárendelt tábla

related table n. kapcsolódó tábla

relational table n. relációs tábla

resizing tables n. táblázat méretének megváltoztatása

route table n. útválasztási táblázat

routing table n. útválasztó táblázat, útválasztási táblázat

schema table n. sématábla

selecting tables phrase. táblázat kijelölése

size table n. mérettábla

sorting tables phrase. táblák rendezése , táblázat rendezése

Splitting cells tables n. cellák szétválasztása

state table n. állapottábla

symbol table n. szimbólumtáblázat, szimbólumtábla

system table n. rendszertábla

table adapter n. táblacsatoló

table alias n. táblaálnév

Table AutoFormat phrase. Automatikus formázás

table cell n. táblázatcella

table class n. táblaosztály

table clause n. táblaklauzula

table column n. táblaoszlop

table constraint n. táblaszintű megszorítás

table control n. táblázatvezérlő elem

table data binding n. táblás adatkötés

table definition n. tábladefiníció

table features npl. táblajellemzők

table format n. táblázatformátum

table implementation n. tábla megvalósítása

table instance n. táblapéldány

table layout n. táblaelrendezés, táblázatos elrendezés

table lock n. táblazár

table lookup n. táblabeli fellapozás, táblafellapozás, keresés táblázatban

table-lookup routing n. táblázatos útvonalválasztás

Table menu n. Táblázat menü

table of contents n. TOC tartalomjegyzék

table of correlation coefficients n. korrelációsegyüttható-táblázat

table of figures n. ábrajegyzék

table of strings n. sztringtábla

table parameter n. táblaparaméter

Table Properties n. Táblázat tulajdonságai

table relationships npl. táblakapcsolatok

table row n. táblázatsor

table scan n. táblaolvasás

table schema n. táblaséma

table size n. táblaméret

table structure n. táblastruktúra

Table Style n. Táblázat stílus

table templates npl. táblasablonok

table variable n. táblaváltozó

table views npl. táblanézetek

Table Wizard n. Tábla varázsló

temporary table n. ideiglenes tábla

three-table join n. háromtáblás összekapcsolás

truth table n. igazságtáblázat

unordered table n. rendezetlen táblázat, rendezetlen tábla

vector table n. vektortábla

virtual table n. virtuális tábla