tail (n)

Elejére  Előző  Következő

 

tail n. lista vége, végpont

tail call n. függvényhívás visszatéréskor, visszatérési függvényhívás