test [1] (n)

Elejére  Előző  Következő

 

test1 n. teszt

alpha test n. alfateszt

benchmark test n. referenciateszt, nyúzópróba, sebességteszt

beta test n. bétatesztelés, bétateszt, kibocsátás előtti programteszt

cable test n. kábelteszt, kábelvizsgálat

code coverage test n. kódlefedettségi teszt

conformance test n. konformanciateszt, megfelelési teszt

explicit test n. explicit tesztelés

functional test n. funkcionális teszt

general-purpose test n. általános célú teszt

inorder test n. inorder teszt

leapfrog test n. bakugrás teszt

memory test n. memóriateszt

method test page n. metódus-tesztoldal

performance test n. teljesítményteszt

power-on self test | power-on self-test n. POST bekapcsolási önteszt, POST

Printer test page phrase. A nyomtató tesztoldala

programmatic test n. programozott teszt

random test n. véletlen teszt

self test | self-test n. önteszt

smoke test n. füstteszt

Sound Hardware Test Wizard n. Hangkártyatesztelő varázsló

SQE test n. SQE-teszt

stress test n. terhelésvizsgálat

suite of tests n. tesztcsomag

test-and-set operation n. ellenőrzés és beállítás utasítás

test area n. tesztterület

test automation software n. tesztautomatizáló szoftver

test bed | testbed n. tesztelési környezet, tesztágy

test class n. tesztosztály

test code n. tesztelő kód

Test Command n. Tesztparancs

test data npl. tesztadatok

test database n. tesztadatbázis

test drive n. próbaüzem

test driver n. tesztfuttató

test driver class n. tesztfuttató osztály

test generator n. tesztgenerátor

test installation n. próbatelepítés

test instruction n. vizsgálóutasítás

test lab n. tesztlaborű

test node n. tesztcsomópont

test page n. tesztoldal

test pass rate n. tesztek sikerének gyakorisága

test post n. tesztküldemény

test procedure n. teszteljárás

test program n. tesztprogram

test results n. teszteredmények

test run n. próbafuttatás

test script n. tesztszkript

test search n. tesztcélú keresés

test set n. tesztsorozat, tesztcsomag

worst-case test n. legrosszabb eset tesztelése