text (n)

Elejére  Előző  Következő

 

text n. szöveg

address text n. cím szövege

alternative text n. helyettesítő szöveg

animated text n. animált szöveg

animating text n. Szöveg animálása

blocks of text selecting n. kijelölt szöveg

button text n. gombfelirat

Caption Text n. Címsor szövege

copying text phrase. szöveg másolása

cutting text n. szöveg kivágása

deleting text phrase. szöveg törlése

delimited text n. elválasztott szöveg

distance from text n. távolság a szövegtől

drag-and-drop text editing n. másolás és áthelyezés húzással

edit text phrase. szöveget szerkeszt

effects text n. Effektusok a szövegben fül

entity text n. entitás szöveg

external text entity n. külső szöveg entitás

float over text n. szöveg fölé szövegen kívülre

formatted text1 n. formázott szöveg

Formatted Text 2 n. Formázott szöveg

Formatted text within HTML n. Formázott szöveg a HTML-ben

format text n. formázószöveg

friendly name text n. olvasható név szövege

Global text direction n. Általános szövegirány

hidden text n. rejtett szöveg

highlighting text phrase. szöveg kiemelése

Inactive Caption Text n. Inaktív címsor szövege

indentation of text n. szöveg behúzása

Insert as Text phrase. Beszúrás szövegként

internal text entity n. belső szövegentitás

label text n. címke szövege

large text file n. nagy szövegfájl

line of text n. szövegsor

literal text n. szövegkonstans

location text n. hely megnevezése

Move with text phrase. Szöveghez rögzített

Moving text phrase. Szöveg mozgatása

multi-line text value n. többsoros szöveges érték

normal text n. normál szöveg

page of text n. szövegoldal

parallel text n. párhuzamos szöveg

Parameter Text n. Paraméterszöveg

pasting text n. szöveg beillesztése

Print PostScript over text phrase. PostScript-kód nyomtatása

public text class n. nyilvános szöveg osztály

public text description n. nyilvános szöveg leírás

public text display version n. nyilvános szöveg képernyős változata

public text language n. nyilvános szöveg nyelv

raw text n. formázatlan szöveg, nyers szöveg

read-only text n. írásvédett szöveg

replacement text n. helyettesítő szöveg

Replace text as you type phrase. Beírt szöveg változtatása

Saving e-mail as text phrase. Elektronikus levél mentése szövegként

Search Text n. Keresett szöveg

selected text n. kijelölt szöveg, kijelölés

single-line text n. egysoros szöveg

source text n. forrásszöveg, forrásnyelvű szöveg

static text n. statikus szöveg

status text n. állapotszöveg, állapotleíró szöveg

stream of text n. szövegfolyam

string text n. sztring szövege, sztringbeli szöveg

tab-delimited text n. tabulátorral tagolt szöveg

tagged text n. címkézett szöveg

target text n. célszöveg

text addition operator n. szövegösszeadás-operátor

text animation n. szöveganimálás

text area n. szövegterület

text attribute n. szövegjellemző

text block n. szövegblokk, szövegdoboz

text body n. szövegtörzs

Text boundaries npl. Szövegrészhatárok

text browser n. szöveges böngésző

text color n. szövegszín

text control n. szövegvezérlő elem

text data n. szöveges adatok

text database using comma as a separator n. vesszővel tagolt szöveges adatbázis

text database using tab as a separator n. tabulátorral tagolt szöveges adatbázis

text direction n. szövegirány

text display n. szöveges megjelenítés

text document n. szöveges dokumentum

text editing n. szövegszerkesztés

text editor n. szövegszerkesztő

Text Effects n. Effektusok a szövegben

text element n. szövegelem

Text Encoding Initiative n. TEI TEI, szövegkódolási ajánlás

text encryption n. szövegtitkosítás

text entity n. szövegentitás

text field n. szövegmező

text file n. szövegállomány, szövegfájl

text flow n. szövegfolyam

text format n. szövegformátum

text formatting n. szövegformázás

text generation n. szöveggenerálás, szövegelőállítás

text identifier n. szöveg azonosító

text manipulation n. szövegkezelés

text member variable n. szöveges tagváltozó

text mode n. szöveges üzemmód

text-mode command interpreter n. szöveges parancsértelmező

text-only file n. csak szöveges állomány

text pasting n. szöveg beillesztése

text popup n. előugró szöveg

text processing n. szövegfeldolgozás

Text property1 n. Text tulajdonság

text property2 n. szövegtartalom, szöveges tulajdonság, szövegtulajdonság(vezérlőelemé)

text retrieval n. szöveg-visszakeresés

Text Run OFF n. TROFF TROFF(tördelőprogram)

text search n. szövegkeresés

Text spacing n. Térközök

text string n. karakterlánc, karaktersorozat, szövegsztring

text value n. szöveges érték

text wrap n. sortördelés

Text wrapping n. Szöveg körbefuttatása

text wrapping break n. körbefuttatás-törés

title text n. cím szövege

unavailable text indicator n. nem elérhető szövegjelző

value text n. érték

Window Text n. Ablak szövege

wrapping text n. sortörés