time [1] (n)

Elejére  Előző  Következő

 

time1 n. idő

at programming time adv. programozási időben

at registration time adv. az objektumbejegyzés alatt, bejegyzési időben

available time n. rendelkezésre álló idő

before and after the scheduled time phrase. a megadott időtartamon kívül

binding time n. kapcsolási helyzet

Change the system time phrase. Rendszeridő megváltoztatása

configurable time interval n. beállítható időköz, beállítható időtartam

connected time n. kapcsolat időtartama

connect time n. összeköttetési idő

coordinated universal time n. UTC koordinált univerzális idő

coordinated universal time format n. koordinált univerzális időformátum

CPU time n. processzoridő

Creation Time n. Létrehozás dátuma

current system time n. aktuális rendszeridő

cycle time n. ciklusidő

date and time phrase. dátum és idő

date and time properties phrase. dátum és idő tulajdonságai

Date/Time phrase. Dátum/Idő

debugging time n. hibakeresési idő

delay time n. késleltetési idő

Edit Time phrase. Szerkesztési idő

End time phrase. Befejezés

estimated time n. becsült idő

execution time n. végrehajtási idő

factorial time n. faktoriális idő

Hypermedia/Time-based Document Representation Language n. HyTime hipermédia/időalapú dokumentumábrázoló nyelv

idle time n. holtidő, üresjárati idő

in debugging time adv. a hibakeresés idején, hibakeresési időben

instruction time n. utasításidő

Internet-based time server n. internetes időkiszolgáló

Internet Time Synchronization n. ITS internetes óraszinkronizálás

linear time n. lineáris idő

link time n. kapcsolószerkesztési idő

link time binding n. hozzárendelés kapcsolószerkesztéskor

logon time n. bejelentkezési idő

lookup time n. fellapozási idő

mean service time n. átlagos kiszolgálási idő

mean time between data losses n. adatvesztések közötti átlagidő

mean time between failures n. MTBF meghibásodások közötti átlagos idő

mean time to repair n. MTTR javításhoz szükséges átlagos idő, átlagos javítási idő

modification time n. módosítás ideje

Network Time Protocol n. NTP NTP, hálózati időprotokoll

period of time n. időtartam

Primary time zone n. Elsődleges időzóna

processor time n. processzoridő, processzor által ráfordított idő

productive time n. hasznos idő

propagation time n. terjedési idő

quadratic time n. kvadratikus idő

query time n. lekérdezési idő

reaction time n. reakcióidő, válaszidő

repair time n. javítási idő

reply time n. válaszidő

response time n. válaszidő

Retrieval Time n. Lekérési idő

running time n. futásidő

run time n. futásidő

Secondary time zone n. Másodlagos időzóna

seek time n. pozicionálási idő, fejmozgatási idő

settling time n. stabilizálódási idő

Show Kernel Times phrase. Kernelidők mutatása

slot time n. résidő

Swap Time Zones phrase. Időzónák felcserélése

system idle time n. rendszer üresjárati ideje

system time n. rendszeridő

time and date n. idő és dátum

time base n. időalap

time-bound processing n. időfüggő feldolgozás

time complexity n. időbeli bonyolultság

time constraint n. időkorlát

time-consuming | time consuming a. időigényes

time-critical application n. futásidőben korlátozott alkalmazás

time-critical project n. szigorú határidejű projekt

time domain n. időtartomány

Time Domain Reflectometry n. TDR TDR, időtartománybeli reflektometria

time-driven a. idővezérelt

time duration n. időtartam

time estimation n. időbecslés

time format n. időformátum

time frame n. időkeret, időtartam

time function n. időfüggvény

time interval n. időintervallum, időtartam

time limit n. időhatár, időkorlát

time of creation n. létrehozás ideje

time of day n. pontos idő

time out n. idtőúllépésbe kerül

time performance n. időbeli teljesítmény

time pressure n. időszűke

time proportional n. időarányos

time restriction n. időkorlátozás

time scale n. időbeosztás

time-sequence n. időszekvencia

time series data n. idősor-adatok

time series service n. idősor-szolgáltatás

time server n. időkiszolgáló, hálózati időkiszolgáló

time server protocol n. időkiszolgáló protokoll

time shift n. időeltolás

time-skewed arrangement n. adatkésleltető elrendezés

time slice n. időszelet

time slice multitasking n. időszeletes többfeladatos feldolgozás

time slot n. időrés

time span n. időköz, időtartam

time stamp n. időbélyeg

time tracking n. időkövetés

time zone n. időzóna

token rotation time n. vezérjel-körbefordulási idő

total editing time n. összes időráfordítás

transfer time n. átviteli idő

traversal time n. bejárási idő

turnaround time n. átfutási idő, körülfordulási idő

up propagation time n. felfelé terjedési idő