transaction (n)

Elejére  Előző  Következő

 

transaction n. tranzakció, művelet, változtatás

active transaction n. aktív tranzakció

active transaction log n. aktív tranzakciós napló

atomic transaction n. atomi művelet

automatic transaction support n. automatikus tranzakciókezelés

committed transaction n. véglegesített tranzakció

distributed transaction n. elosztott tranzakció, osztott tranzakció

Distributed Transaction Coordinator prop. DTC DTC, Elosztott hivatkozáskövető kiszolgáló(Windows-szolgáltatás)

implicit transaction n. implicit tranzakció

medium transaction rate n. átlagos tranzakciósebesség

nested transaction n. beágyazott tranzakció

one-statement transaction n. egyutasításos tranzakció

open transaction n. nyílt tranzakció

primary transaction log file n. elsődleges tranzakciónapló-fájl

receivable transaction n. követeléstranzakció

regular transaction n. szokásos tranzakció

split-phase memory transaction n. részleges memória művelet

split-phase transaction | splitphase transaction n. kétfázisú tranzakció

split-transaction bus n. osztott átvitelű busz, osztott átvitelű sín

temporary transaction n. ideiglenes tranzakció

termination of transactions n. tranzakciók leállítása

transactional environment n. tranzakciós környezet

transactional integrity n. tranzakcióépség

transactional replication n. tranzakciós replikáció

transaction attempt n. tranzakciókísérlet

transaction checkpoint file n. tranzakció ellenőrzőpont-fájlja

transaction code n. tranzakciókód

transaction context n. tranzakciókörnyezet, tranzakció környezete

transaction control n. tranzakcióvezérlés, tranzakcióirányítás

transaction database n. tranzakcióadatbázis

transaction file n. tranzakciófájl, tranzakcióállomány

transaction flow n. tranzakcióáramlás, tranzakcióforgalom

transaction isolation level n. tranzakció izolációs szintje

transaction log n. tranzakciónapló, tranzakciós napló

transaction log replay n. tranzakciónapló visszajátszása

transaction nesting n. tranzakció-beágyazás

transaction nesting level n. tranzakció beágyazási szintje

transaction number n. tranzakciószám

transaction rate n. tranzakciósebesség

transaction requirement n. tranzakciókezelési követelmény, tranzakciókövetelmény

transaction rollback n. tranzakció visszagörgetése

transaction throughput n. tranzakcióátbocsátó képesség, tranzakcióátbocsátó képesség

transaction tracking n. tranzakciókövetés

transaction vote n. szavazat tranzakció sikeréről vagy sikertelenségéről

uncommitted transaction n. nem véglegesített tranzakció