transfer [1] (n)

Elejére  Előző  Következő

 

transfer1 n. átvitel

ASCII transfer n. ASCII-átvitel

Asynchronous Transfer Mode n. ATM ATM, aszinkrón átviteli mód

binary file transfer n. bináris állományátvitel

binary transfer n. bináris átvitel

bit block transfer n. bitblokk-mozgatás

block transfer n. blokkszintű átvitel

call transfer n. hívásátirányítás

conditional transfer n. feltételes átvitel

data transfer n. adatátvitel, adatmozgatás

data transfer rate n. adatátviteli sebesség

electronic transfer n. elektronikus átvitel

file transfer n. fájlátvitel, állományátvitel

File Transfer Protocol n. FTP FTP, állományátviteli protokoll, fájlátviteli protokoll

full zone transfer n. AXFR teljes zónaátvitel

Internet transfer protocol n. internetes adatátviteli protokoll

mail transfer agent n. MTA levéltovábbítási ügynök 

mail transfer agent n. MTA levéltovábbító ágens, MTA(program)

Message Transfer Agent1 n. MTA Üzenetátadó ügynök, Üzenetátviteli ügynök, MTA

message transfer agent2 n. MTA üzenettovábbító ügynök

Microsoft Internet transfer control n. Microsoft internetes átviteli vezérlőelem

Network News Transfer Protocol n. NNTP NNTP, hálózati hírtovábítási protokoll, hálózati hírközlési protokoll

promiscuous-mode transfer n. véletlen módú átvitel

register transfer n. regiszterátvitel

skill transfer n. készségek átadása

transfer disk n. átvivő lemez

transfer media n. átviteli közeg

transferring control phrase. átadva a vezérlést

transfer statement n. vezérlésátadó utasítás

transfer time n. átviteli idő

uniform data transfer n. UDT UDT, egységesített adatátvitel