tree (n)

Elejére  Előző  Következő

 

tree n. fa, tartományfa, keresőfa

AVL tree n. AVL-fa(az alkotók nevének kezdőbetűjét viseli: Adelson-Velskii és Landis)

binary search tree n. bináris keresőfa

binary tree n. bináris fa

configuration tree n. konfigurációfa

console tree n. konzolfa

content tree n. tartalomfa

control tree n. vezérlőelemfa

create a new domain tree phrase. új tartományfa létrehozása

decision tree n. döntési fa

degenerated tree n. elfajult fa

derivation tree n. levezetési fa

design space tree n. tervezési fa

directed tree n. irányított fa

directory tree n. könyvtárfa

domain tree n. tartományfa

end process tree phrase. folyamatstruktúra leállítása

expandable tree n. kibontható fa

fat tree n. szétterülő fa, vastagfa

fat-tree structure n. vastagfa-struktúra

folder tree n. mappafa, mappaszerkezet, mappahierarchia

hardware tree n. hardverfa

hierarchical tree n. hierarchikus fa

inheritance tree n. öröklési fa

logic tree n. logikai fa

ordered tree n. rendezett fa

process tree n. folyamatfa

recursive tree comparison n. rekurzív fa-összehasonlítás

Red-Black tree n. vörös-fekete fa, Red-Black fa

search tree n. keresési fa, keresőfa

site map tree n. webhelytérképfa

source tree n. forrásfa

Splay tree n. Splay fa

subject tree n. témakörjegyzék

tape tree n. szalagfa

threaded tree n. többszálas fa

tree arrangement n. faelrendezés

tree-based a. faalapú

tree class n. faosztály

tree control n. favezérlő elem

Tree item task n. Faelemfeladat

tree-manipulation n. faművelet

tree network n. fahálózat

tree node event n. facsomópont-esemény

tree operation n. faművelet

tree pane n. fa-panel

tree search n. fakeresés

tree structure n. fastruktúra

tree view n. fanézet

tree walking n. fabejárás

unbalanced tree n. kiegyensúlyozatlan fa

XML tree n. XML-fa