type [2] (n)

Elejére  Előző  Következő

 

type2 n. típus(pl. adattípus)

arbitrary type n. tetszőleges típus

attribute type n. attribútum típusa

base type n. alaptípus

basic core type n. alapszintű típus, alapvető típus

basic type n. alaptípus

Boolean type n. logikai típus, Boolean típus

bool type n. bool típus, logikai típus

built-in type n. beépített típus

button type n. gomb típusa

Change Type phrase. Típus módosítása

class type n. osztálytípus

CLR type n. CLR-típus

CLS-compliant type n. CLS-kompatibilis típus

comment type n. megjegyzéstípus

common type n. közös típus

common type system n. közös típusrendszer

complex type n. összetett típus

content type n. tartalomtípus

custom type n. egyedi típus, saját típus

database type n. adatbázistípus

data type n. adattípus

default backup type n. biztonsági másolat alapértelmezett típusa

delegate type n. metódusreferencia-típus

deployment project type n. telepítési projekt típusa

device type1 n. eszköz típusa

Device Type2 n. Eszköztípus

disk partition type n. lemezpartíció típusa

disk type n. lemeztípus

element type n. elemtípus

element type declaration n. elemtípus-deklaráció

E-mail Type n. Elektronikus levél típusa

encapsulated type n. beágyazott típus

encoding type n. a kódolás típusa

entity type n. entitástípus

Entry Type n. Bejegyzés típusa

enumerated type1 n. felsorolt típus, felsorolás típus

Enumerated type2 n. Számozott típus

enumeration type n. felsorolt típus

equivalent type n. ekvivalens típus

event type n. eseménytípus

explicit return type n. explicit visszatérési típus

field type n. mezőtípus

Files of type phrase. Fájltípus

file type n. fájltípus, állománytípus

Folder Type n. Mappatípus

frame type n. kerettípus

generic delegate type n. metódusreferencia-típus

generic type n. általános típus

group type1 n. felhasználócsoport típusa

Group type2 n. Csoport típusa

Guid type prop. Guid típus

hard disk type n. merevlemez típusa

hardware type n. a hardver típusa

identifier type n. azonosító típusa

implement type safety phrase. típusbiztosság megvalósítása

incoming type n. bejövő típus

incompatible type n. nem kompatibilis típus

incompatible types n. inkompatibilis típusok

indirect type n. közvetett típus

inner type n. belső típus

integer type n. egész típus

integral type n. egyszerű típus

interface type n. kapcsolat típusa

internal type n. belső típus

intrinsic type n. belső típus

Java type n. Java típus

Journal Type n. Naplótípus

Junk E-mail Type n. Levélszemét típusa

lock type n. zártípus

log file type n. naplófájl típusa

media type n. adathordozó-típus

model type n. modelltípus

multiple type parameters n. több típusparaméter

node type n. csomóponttípus

non-creatable abstract type n. nem létrehozható absztakt típus

non-generic type n. nem generikus típus

notation type n. jelzés típus

nullable type n. nullázható típus

numeric type n. numerikus típus

object type n. objektumtípus

object type data n. objektumtípus-adatok

operand type n. operandustípus

ordinal type n. sorszámozott típus

Output Type n. Kivitel típusa

padding type n. kitöltéstípus

parameter of type n. ... típusú paraméter

parameter type n. paramétertípus

parameter type pair n. paraméter-típus pár

partition layout type n. partícióelrendezés-típus

pointer type n. mutatótípus

port type n. porttípus

primitive type n. primitív típus

processor type n. processzortípus

process type n. folyamattípus

project type n. projekttípus, projekt típusa

property type n. tulajdonságtípus

query type n. lekérdezéstípus

query types n. lekérdezéstípusok

real type n. valós típus

reference type n. referencia típus

reference type variable n. referenciatípusú változó

Registered File Type n. Regisztrált fájltípus

relation type n. relációtípus

report type n. jelentéstípus

resource type n. erőforrástípus

return type n. visszaadott típus, visszatérési típus

Save as Type phrase. Fájl típusa, Fájltípus

secret type n. titok típusa

Select Network Component Type phrase. A hálózati összetevők típusának kijelölése

serializable type n. sorosítható típus

Startup type n. Indítási típus

String type1 n. String típus

string type2 n. sztring típus, karakterlánc típus, sztring típus

structure type n. struktúratípus

Supported types npl. Támogatott típusok

system type n. rendszerbeli típus, rendszertípus

system type name n. rendszertípus neve

task type n. tevékenységtípus

Tokenized type1 n. Tokentípus

tokenized type2 a. tokentípusú

Type 0 languages npl. 0 típusú nyelvek

type alias n. típusálnév, típus alias

type checking n. típusellenőrzés

type consistency n. típusegyezőség

type constraint n. típusmegkötés

type declaration n. típusdeklarálás

type definition n. típusdefiníció

type designator n. típuskijelölő

type enhancement n. típusbővítés

type hierarchy n. típushierarchia

type improvement n. típusfejlesztés

type indexer n. típusindexelő

type information n. típusinformáció

type library n. típuskönyvtár

type library file n. típuskönyvtár-fájl

type library importer n. típuskönyvtár-importáló

type mismatch n. típuskeveredés

type mismatch error n. típuskeveredési hiba

type name n. típusnév

type nullability n. típus nullázhatósága

type of access n. hozzáférési típus

type of application n. alkalmazástípus

type of authentication n. hitelesítés típusa

type of data n. adattípus

type of error n. hibatípus

type pair n. típuspár

type parameter n. típusparaméter

type placeholder n. típushelyőrző

type profile information n. típusprofil-információ

type query n. típuslekérdezés

type safety n. típusbiztonság

type system n. típusrendszer

unmanaged type n. nemfelügyelt típus

user type n. felhasználótípus

valid control type n. érvényes vezérlőelem-típus

valid type n. érvényes típus, helyes típus

value type n. érték típus

value type variable n. érték típusú változó

variable of type n. ... típusú változó

variable type n. változótípus

View Type n. Nézet típusa

Visual Basic primitive type n. Visual Basic primitív típus

window type n. ablak típusa