unique (a)

Elejére  Előző  Következő

 

unique a. egyedi

Globally Unique Identifier n. GUID GUID, globálisan egyedi azonosító

password uniqueness n. jelszóegyediség

percentage of unique values n. egyedi értékek aránya

Task Unique ID n. Feladat egyedi azonosítója

unique address n. egyedi cím

unique build number n. egyedi fordításszám

unique character n. egyedi karakter

unique character code n. egyedi karakterkód

unique class n. egyedi osztály

unique constructor n. egyedi konstruktor

unique data n. egyedi adatok

unique data adapter class n. egyedi adatcsatoló-osztály

unique feature n. egyedi funkció

unique ID n. egyedi azonosító

unique identifier n. UID egyedi azonosító

unique keyword n. egyedi kulcsszó

unique location n. egyedi hely

unique name n. egyedi név

unique namespace n. egyedi névtér

uniqueness n. egyediség

uniqueness database n. egyediségi adatbázis

unique path n. egyedi elérési útvonal

unique process identifier n. egyedi folyamatazonosító

unique property n. egyedi tulajdonság

unique security identifier n. egységes biztonsági azonosító

unique thread ID n. egyedi szálazonosító

unique user n. egyedi felhasználó

unique user account n. egyedi felhasználói fiók

unique value n. egyedi érték