unit (n)

Elejére  Előző  Következő

 

unit n. egység, készülék(hardver- és szoftvermodul is)

allocation unit n. helyfoglalási egység, allokációs egység, klaszter, kiosztási egység

Allocation Unit Size n. Foglalási egység mérete

arithmetic-logical unit n. aritmetikai-logikai egység

available units n. elérhető egységek, elérhető erőforrás-mennyiség

bus-bus connection unit n. sín-sín összekapcsoló egység

communication and memory management unit n. kommunikáció- és memóriakezelő egység

computer interface unit n. számítógépes illesztő

control unit n. vezérlőegység

delay unit n. késleltetőegység

Digital Services Unit n. DSU digitális modem(digitális kommunikációs hálózati kapcsolathoz)

disk unit n. lemezegység

execution unit n. végrehajtó egység

fixed-point execution unit n. fixpontos műveleti egység

floating-point execution unit n. lebegőpontos műveleti egység

floating point unit n. lebegő pontos egység

functional unit n. funkcionális egység

indoor unit n. beltéri egység

local execution unit n. helyi végrehajtási egység

logical interface to peripheral control units n. vezérlőegységek logikai illesztőfelülete

logical unit n. logikai egység

logical unit number n. logikai egységszám

logic unit n. logikai egység

lost allocation unit n. elveszett kiosztási egység(foglaltnak jelzett, de állományhoz nem tartozó kiosztási egység)

matching unit n. összehasonlító egység

maximum transmission unit n. MTU MTU, maximális átviteli egység

measurement unit n. mértékegység

Memory and Switch Management Unit n. memória- és kapcsolásvezérlő egység

memory management unit n. MMU memóriakezelő egység, MMU

multiple pipelined execution unit n. MPEU többszörözött futószalagos végrehajtó egység

organizational unit n. OU szervezeti egység

paged memory management unit n. lapozó memóriakezelő

peripheral control unit n. perifériavezérlő egység

processing unit n. feldolgozóegység, processzáló egység

protocol data unit n. PDU protokoll-adategység, PDU

scheduling function unit n. időzítő funkcionális egység

service data unit n. szolgálati adatelem

super-actor execution unit n. szuperaktor végrehajtó egység

switch unit n. kapcsolóegység

system unit n. rendszeregység

temperature unit n. hőmérséklet egysége

translation unit n. fordítási egység

transport protocol data unit n. TPDU szállítási protokoll-adatelem

unit n. erőforrás-mennyiség, erőforrásegység

unit of allocation n. foglalási egység

unit of backup n. mentés egysége

unit of functionality n. funkcionális egység

unit of measure n. mértékegység

unit of recovery n. helyreállítás egysége

unit of storage n. tárolás egysége, tárolási egység

unit of work n. egységnyi munka

unit position n. egyes helyérték

Update unit n. aktualizálóegység

video display unit n. VDU képernyős megjelenítő