universal (a)

Elejére  Előző  Következő

 

universal a. univerzális

coordinated universal time n. UTC koordinált univerzális idő

coordinated universal time format n. koordinált univerzális időformátum

global universal identification n. globális általános azonosítás

universal asynchronous receiver-transmitter n. UART UART, univerzális aszinkron adóvevő

Universal Character set n. Univerzális karakterkészlet

Universal Description Discovery and Integration n. UDDI UDDI, egyetemes leírófelderítés és -integrálás

universal distribution group n. univerzális terjesztési csoport

universal group n. univerzális csoport

universal group membership n. univerzális csoporttagság

Universal Multiple-Octet Coded Character set n. általános több byte-on kódolt karakterkészlet

Universal Naming Convention n. UNC UNC, univerzális megnevezési rendszer

universal product code n. unizerzális termékkód, UPC

Universal Resource Identifier n. egyetemes erőforrás-azonosító

universal routing n. univerzális útvonalválasztás

universal scope n. univerzális hatókör

universal security group n. univerzális biztonsági csoport

Universal Serial Bus n. USB USB, univerzális soros sín

universal synchronous receiver/transmitter n. USRT USRT, általános szinkrón adóvevő