user [1] (a)

Elejére  Előző  Következő

 

user1 a. felhasználói

blank user password n. üres jelszó, üres felhasználói jelszó

built-in user group n. beépített felhasználócsoport

collect basic user information1 phrase. alapvető felhasználóadatok bekérése

collect basic user information2 phrase. alapvető felhasználóadatok bekérése

composite user control n. összetett felhasználói vezérlőelem

Disable User Configuration settings phrase. Felhasználói konfigurációs beállítások tiltása

Edit User Variable phrase. Felhasználói változó szerkesztése

Enforce User Logon Restrictions phrase. Felhasználói bejelentkezési korlátozások érvényesítése

fast user switching n. gyors felhasználóváltás

grant user rights n. felhasználói jogokat ad

Override user settings phrase. Felhasználói beállítások felülbírálása

Read all user information phrase. Minden felhasználói adat olvasása

read user input1 phrase. a felhasználói bevitel elolvasása

read user input2 phrase. a felhasználói bevitel elolvasása

Remote Access Dial-In User Service n. RADIUS RADIUS, távoli hozzáférésű behívásos felhasználói szolgáltatás

Remote Authentication Dial-In User Service n. RADIUS RADIUS, távoli hitelesítésű telefonos felhasználói szolgáltatás

user access n. felhasználói hozzáférés

user agent n. UA felhasználói ügynök

user agent detection code n. ügyfélazontosító kód

user-based name n. felhasználón alapuló név

user certificate store n. felhasználói tanúsítványtár

user code n. felhasználói programkód(kiszolgálóoldali kód, amely nem része a webkiszolgáló programnak)

user configuration n. felhasználói konfiguráció, felhasználószintű konfiguráció

user connection n. felhasználói kapcsolat

user control n. felhasználói vezérlőelem

user credentials n. felhasználói adatok, hitelesítési adatok, felhasználóhitelesítési adatok

user dictionary n. felhasználói szótár, saját szótár

user entry n. felhasználói bevitel

user environment n. felhasználói környezet, felhasználói munkakörnyezet

user error n. felhasználói hiba

user experience n. felhasználói élmény, felhasználói tapasztalat

user group policy n. felhasználóra vonatkozó házirend

user input n. felhasználói bevitel, felhasználói beavatkozás

user input validation n. felhasználói bevitel ellenőrzése

user interaction n. felhasználói kommunikáció, felhasználói párbeszéd, felhasználói interakció

user interaction model n. felhasználói kommunikáció modellje

user limit n. felhasználói korlát

user login n. felhasználói bejelentkezés, bejelentkezés

user logon n. felhasználói bejelentkezés

user logon name n. bejelentkezési név, felhasználó bejelentkezési neve

User mailbox n. Felhasználói postaláda

user manual n. felhasználói kézikönyv

user mode n. felhasználói üzemmód, nem privilegizált üzemmód

user principal name n. UPN felhasználóifiók-név, UPN

user process n. felhasználói folyamat, felhasználói szintű folyamat

user-related data n. felhasználóhoz kapcsolódó adatok, felhasználószintű adatok

user response n. felhasználó válasza

user response string n. felhasználóiválasz-sztring

user right n. felhasználói jogosultság, felhasználói jog, hozzáférési jog

User Rights Assignment n. Felhasználói jogok kiosztása

User Rights Policy n. Felhasználói jogok kiosztása

user role n. felhasználói szerep, felhasználói szerepkör

user role information n. felhasználói szerep adatai, felhasználói szerepkör adatai

user session n. felhasználói munkamenet, felhasználói kapcsolat

user settings n. felhasználói beállítások, felhasználószintű beállítások, a felhasználó beállításai

user's guide n. felhasználói kézikönyv

user space n. felhasználói címtartomány

user template n. felhasználósablon, felhasználóifiók-sablon

user ticket n. felhasználói jegy

user type n. felhasználótípus

User Variables npl. Felhasználói változók