user [2] (n)

Elejére  Előző  Következő

 

user2 n. felhasználó

access current user information phrase. hozzáfér az aktuális felhasználó adataihoz

Active Directory Users and Computers phrase. Active Directory felhasználók és számítógépek

active user n. aktív felhasználó

all users phrase. Mindenki csoport

anonymous user n. névtelen felhasználó

authenticated user n. hitelesített felhasználó

authenticate user phrase. felhasználót hitelesít

authorized user n. jogosult felhasználó

common user n. közönséges felhasználó

computer user n. számítógép-felhasználó, felhasználó

concurrent user n. egyidejű felhasználó

connect as another user phrase. csatlakozás más felhasználónéven

console user n. konzolfelhasználó, parancssori felhasználó

create user phrase. felhasználó létrehozása

current user n. aktuális felhasználó

delete user phrase. felhasználót töröl

deny disk space to users exceeding quota limit phrase. lemezterület letiltása a kvótát túllépő felhasználóknak

DHCP user n. DHCP-felhasználó

domain user n. tartományi felhasználó

fast user switching n. gyors felhasználóváltás

group of users n. felhasználócsoport

group user n. csoportbeli felhasználó

internet user n. internetfelhasználó, internetes felhasználó

local user n. helyi felhasználó

Log Event When A User Exceeds Their Quota Limit phrase. Kvóta túllépésének naplózása

Log Event When A User Exceeds Their Warning Level phrase. Figyelmeztetési szint túllépésének naplózása

logged-in user n. aktív felhasználó, bejelentkezett felhasználó

logged-on user n. aktív felhasználó, bejelentkezett felhasználó

malicious user n. rosszindulatú felhasználó

manage user phrase. felhasználó felügyelete

maximum user count n. maximális felhasználószám

mobile user n. mobil felhasználó, utazó felhasználó

modify user phrase. felhasználói fiók módosítása

multiple concurrent users n. egyidejűleg több felhasználó

network user n. hálózati felhasználó

New Object - User phrase. Új objektum – Felhasználó

New User n. Új felhasználó

New User Variable n. Új felhasználói változó

non-authenticated user n. nem hitelesített felhasználó

nonlogged-in user n. be nem jelentkezett felhasználó

on a per-user basis adv. felhasználónként, felhasználónként külön

online user n. bejelentkezett felhasználó

per-user a. felhasználónkénti

power user n. kiemelt felhasználó, szakmai felhasználó

problem user n. problémát okozó felhasználó

prompt user phrase. a felhasználó figyelmeztetése

remote user n. távoli felhasználó

remove user phrase. felhasználót eltávolít

Require user's permission phrase. Felhasználó engedélye szükséges

restricted user1 n. tiltott felhasználó

Restricted User2 n. Korlátozott jogú felhasználó

Roaming user n. Utazó felhasználó

Select User Or Group phrase. Felhasználó vagy csoport kijelölése

Send the user to phrase. A felhasználó átirányítása

set up user phrase. felhasználót beállít

Standard user prop. Általános jogú felhasználó

standard Windows user group n. szabványos windowsbeli felhasználócsoport

Switch User prop. Felhasználóváltás

target user n. címzett felhasználó

trusted user n. megbízható felhasználó

trusted user authorization n. hozzáférés-engedélyezés megbízható felhasználó számára

trusted user model n. megbízható felhasználó modell

unauthenticated user n. nem hitelesített felhasználó

unauthorized user n. illetéktelen felhasználó, engedély nélküli felhasználó

unique user n. egyedi felhasználó

Usenet User List n. Usenet felhasználói lista

user administration n. felhasználókezelés

user authentication n. felhasználóhitelesítés

User Cannot Change Password phrase. A jelszót nem lehet megváltoztatni

user database n. felhasználói adatbázis

user-entered a. felhasználó által bevitt

user group n. felhasználócsoport

user ID n. felhasználóazonosító, felhasználónév

user identity n. felhasználóazonosság

User Information1 n. Felhasználói adatok

user information2 n. felhasználóadatok, felhasználói adatok

user management n. felhasználófelügyelet

User Manager n. Felhasználókezelő

user name1 | username n. felhasználóazonosító, felhasználónév, felhasználói név

User Name2 n. Felhasználónév

User object n. User objektum

user personalization n. felhasználói profil, személyre szabott felhasználói adatok

user re-authentication n. felhasználó újrahitelesítése

user registration n. felhasználói regisztráció, felhasználó regisztrálása

user registration page n. felhasználókat regisztráló oldal

user satisfaction n. felhasználó elégedettsége

user state n. felhasználói állapot

validate user phrase. felhasználó ellenőrzése

verifying username phrase. felhasználónév ellenőrzése

Windows user n. Windows-felhasználó

wireless access user n. vezeték nélkül hozzáférő felhasználó

wireless client user n. vezeték nlküli ügyféloldali felhasználó