variable [1] (n)

Elejére  Előző  Következő

 

variable1 n. változó

array variable n. tömbváltozó

assignment of variables n. változó-értékadás

Boolean variable n. logikai változó, boole-i változó

bool variable n. bool változó, logikai változó

buffer variable n. pufferváltozó

class variable n. osztályváltozó, tagváltozó

condition variable n. feltételes változó

control variable n. ciklusváltozó

control variable update n. ciklusváltozó frissítése

current variable n. aktuális változó

delegate variable n. metódusreferencia-változó

dependent variable n. függő változó

distance variable n. távolságváltozó

double variable n. double változó

edit system variable phrase. rendszerváltozó szerkesztése

Edit User Variable phrase. Felhasználói változó szerkesztése

Edit Variable Value phrase. Felhasználói változó szerkesztése

enumeration variable n. felsorolási változó

environment variable n. környezeti változó

fixed-length variable n. rögzített méretű változó

global variable n. globális változó

index variable n. ciklusváltozó

input variable n. bemeneti változó

instance variable n. példányváltozó

integer variable n. egész változó, egész típusú változó

integral variable n. egyszerű típusú változó

iteration variable n. iterációs változó, ciklusváltozó

iterator variable n. iterátor változó

local variable n. lokális változó

local variable counterpart n. lokálisváltozó-megfelelő

member variable n. tagváltozó

new system variable n. új rendszerváltozó

New User Variable n. Új felhasználói változó

nullable variable n. nullázható változó

null variable n. null változó

object variable n. objektumváltozó

obscure variable name n. homályos változónév

output variable n. kimeneti változó

PATH variable n. PATH környezeti változó

pointer variable n. mutatóváltozó

private variable n. privát változó

public variable n. közös változó, mindenhol használható változó

random variable n. valószínűségi változó

real variable n. valós változó

reference type variable n. referenciatípusú változó

result set variable n. eredményhalmaz-változó

reuse variable phrase. változót újrafelhasznál

scalar variable n. skaláris változó

session state variable n. munkamenetállapot-változó

session variable n. munkamenet-változó

shared variable n. megosztott változó

shared variable concept n. megosztott változók elve

single-instance variable n. egypéldányos változó

static variable n. statikus változó

String variable1 n. String típusú változó

string variable2 n. sztringváltozó

system variable n. rendszerváltozó

table variable n. táblaváltozó

temporary object variable n. ideiglenes objektumváltozó

temporary variable n. ideiglenes változó

unassigned variable n. inicializálatlan változó

undeclared variable n. deklarálatlan változó

uninitialized variable n. inicializálatlan változó

unused variable n. nem használt változó, használaton kívüli változó

upper index variable n. felső ciklusváltozó

User Variables npl. Felhasználói változók

valid variable name n. érvényes változónév, helyes változónév

value type variable n. érték típusú változó

variable assignment n. értékadás változónak, változó-értékadás

variable creation n. változó-létrehozás

variable declaration n. változódeklarálás

variable definition n. változódefiníció

variable expression n. változó kifejezés

variable manipulation n. változómanipulálás

variable name n. változó neve, változónév

variable of type n. ... típusú változó

variable scope n. változó érvényességi köre

variable type n. változótípus

variable value n. változó értéke