voice (a)

Elejére  Előző  Következő

 

voice a. beszéd-, hang-

circuit-switched voice n. vonalkapcsolt hang

Digital Simultaneous Voice and Data phrase. digitális szimultán hang és adat

interactive voice response | interactive voiceresponse n. interaktív hangválasz

Invalid voice file n. Érvénytelen hangfájl

voice answer back n. visszabeszélő

voice-capable modem n. hangszolgáltatást nyújtó modem

voice channel n. hangcsatorna, beszédcsatorna

voice coil n. hangtekercs

voice frequency n. beszédfrekvencia

voicegrade channel | voice-grade channel n. hangminőségű kommunikációs csatorna

voice input n. beszédbevitel, beszédbemenet, hangbevitel

voice mail n. hangposta

voice message n. hangüzenet

voice messaging n. hangos üzenet kezelése

voice modem n. hangfunkcióval rendelkező modem, telefonfunkciós modem, hangszolgáltatást nyújtó modem

voice navigation n. beszéddel vezérelt navigáció

voice-net n. hanghálózat

voice output n. hangkimenet

voice over internet n. internetes beszédtovábbítás

voice processing n. beszédfeldolgozás

voice recognition n. hangfelismerés, beszédfelismerés

voice signature n. azonosító hangminta

voice synthesis n. hangszintézis, beszédszintézis

Voice Training n. Hangbetanítás

Voice Training Wizard n. Hangbetanítás varázsló

voice transmission n. beszédátvitel