Web site (n)

Elejére  Előző  Következő

 

Web site | web site | website n. webhely, weblap, weboldal

commercial Web site n. kereskedelmi webhely

default web site n. alapértelmezett webhely

dynamic website n. dinamikus webhely

empty Web site n. üres weboldal

internal web site n. belső webhely

internet web site n. internetes webhely, internetes weboldal

intranet web site n. belső webhely, intranetes webhely

local Web site n. helyi webhely

malicious Web site n. rosszindulatú webhely

portal-type Web site n. portáltípusú webhely

production Web site n. használatban levő webhely, éles webhely

real-world web site n. életszerű webhely

remote Web site n. távoli webhely

secure Web site n. biztonságos webhely, védett webhely

Web Site n. Web Site

Web site development n. webhely-fejlesztés

web site folder n. webhely-mappa

Web site maintainability n. webhely fenntarthatósága, webhely üzemeltethetősége

Web Site operator n. webhelykezelő

web site performance n. webhely teljesítménye

web site project n. webhelyprojekt

Web site security n. webhely biztonsága, webhelybiztonság

Web Site template n. webhely-sablon

Windows Update Web site n. Windows Update webhely

zero code web site n. kódolás nélküli webhely