wizard (n)

Elejére  Előző  Következő

 

wizard n. varázsló

Accessibility Wizard n. Kisegítő lehetőségek varázsló

Add Network Place Wizard phrase. Hálózati hely hozzáadása varázsló

Add Printer Wizard phrase. Nyomtató hozzáadása varázsló

Add/Remove Hardware wizard phrase. Hardver hozzáadása/eltávolítása varázsló

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard phrase. Szabványos TCP/IP-nyomtatóport hozzáadása varázsló

Backup Wizard n. Biztonságimásolat-készítő varázsló

basic wizard mode n. alapszintű varázslóüzemmód

Completing the Desktop Cleanup Wizard phrase. Asztal karbantartása – a varázsló befejezése

Corporate Presence Wizard n. Vállalati jelenlét a weben varázsló

Create New Shortcut Wizard phrase. Parancsikon létrehozása varázsló

Create Partition Wizard phrase. Partíció létrehozása varázsló

database results wizard n. adatbázis-eredmények használata varázsló

Database Wizard n. Adatbázis-varázsló

Desktop Cleanup Wizard n. Asztal karbantartása varázsló

Discussion Web Wizard n. Vitacsoport-varázsló

easy-to-use wizard interface n. könnyen kezelhető varázslófelület

Export/Import Wizard n. Exportálás/importálás varázsló

Extend Volume Wizard phrase. Kötet kiterjesztése varázsló

Files and Settings Transfer Wizard n. Fájlok és beállítások átvitele varázsló

Form Page Wizard n. Űrlap varázsló

Form Wizard n. Űrlapvarázsló

Hardware Wizard n. Hardvervarázsló

Home Networking Wizard n. Saját hálózat varázsló

Import and Export Wizard phrase. Importálás és exportálás varázsló

installation wizard n. telepítővarázsló

Internet Connection Sharing wizard n. Internet kapcsolatmegosztás varázsló

Internet Connection Wizard n. internetcsatlakozás-varázsló

Migration Wizard n. Áttérés varázsló

Modem Configuration Wizard n. Modemkonfiguráló Varázsló

.NET Passport Wizard n. .NET Passport-varázsló

Network Identification Wizard n. Hálózati azonosító varázsló

Network Setup Wizard n. Hálózattelepítő varázsló

New Connection Wizard n. Új kapcsolat varázsló

New Delegation Wizard n. Új delegálás varázsló

New Multicast Scope Wizard n. Új csoportcímzési hatókör varázsló

New Scope Wizard n. Új hatókör varázsló

New Superscope Wizard n. Új gyűjtőhatókör varázsló

Online Print Ordering Wizard n. Internetes képrendelés varázsló

Photo Printing Wizard n. Fénykép nyomtatása varázsló

project wizard n. projektvarázsló

Publication Wizard n. Kiadványkészítő varázsló

Query Wizard n. Lekérdezésvarázsló

report wizard n. jelentésvarázsló

Restore Wizard phrase. Visszaállító varázsló

Rules Wizard n. Szabály Varázsló

Scanner and Camera Wizard n. Képolvasók és fényképezőképek varázsló

Scheduled Task Wizard n. Ütemezett feladatok varázsló

Setup Manager wizard n. Setup Manager varázsló

setup wizard1 n. telepítővarázsló

Setup wizard2 n. Telepítő varázsló

Sound Hardware Test Wizard n. Hangkártyatesztelő varázsló

Stationery Setup Wizard n. Levélpapír létrehozása varázsló

Subform Wizard n. Segédűrlap-varázsló

Table Wizard n. Tábla varázsló

Task Scheduler Wizard n. Feladatütemező varázsló, Ütemezett feladatok varázsló

UNIX wizard n. UNIX-varázsló

Update Device driver wizard phrase. Illesztőprogram frissítése varázsló

Voice Training Wizard n. Hangbetanítás varázsló

Web Publishing Wizard n. Közzététel a weben varázsló, Weblapfeltöltés varázsló

Windows 2000 Administrative Tools Setup Wizard n. Windows 2000-felügyeletieszközök telepítővarázsló

Windows 2000 Support Tools Setup Wizard n. Windows 2000-támogatóeszközök telepítővarázslója

Windows Components Wizard n. Windows-összetevők varázsló

wizard button n. varázslógomb

wizard interface n. varázslófelület

wizard mode n. varázslóüzemmód

wizard page n. varázslóoldal

wizard step n. varázsló lépése, varázslóoldal

wizard-style interface n. varázslótípusú felület