write (n)

Elejére  Előző  Következő

 

write n. írás

Create Files / Write Data phrase. Fájlok létrehozása, adatok írása

direct read after write n. írást követő közvetlen olvasás

direct read during write n. közvetlen olvasás írás alatt

multilevel write n. többszintű írás

read after write n. RAW írás utáni olvasás

report writer n. jelentéskészítő

stroke writer n. vonalas kiíró

technical writer | tech writer n. műszaki szerző, dokumentátor

write access n. írásjog

write after read n. olvasást követő írás, olvasás utáni visszaírás(destruktív)

write after write n. írást követő írás

Write Attributes phrase. Attribútumok írása

write-behind cache n. lemezpuffer

write cache n. írási puffer

write error n. íráshiba, írási hiba

Write Extended Attributes phrase. Kiterjesztett attribútumok írása

write fence n. írási védelem

write hit n. sikeres írás

write inhibit n. írástiltás

write-invalidate policy n. írás-érvénytelenítés módszer

write lock n. írási zárolás, írástiltás

write miss n. sikertelen írás

write mode n. írási mód

write-once media n. egyszer írható adathordozó

write once read many n. WORM WORM, egyszer írható, többször olvasható

write-only a. csak írható

write operation n. írási művelet

write port n. írási kapu

write protect n. írásvédelem

write race n. írási verseny

write speed n. írási sebesség

write-through cache n. átíró gyorsítótár

write-trough policy n. átírásos módszer

write-update policy n. írás-frissítés módszer

writing custom code n. egyedi kód írása, saját kód írása

writing privilege n. írási jog

writing stage n. írási szakasz