XML (n)

Elejére  Előző  Következő

 

XML n. eXtensible Markup Language XML, kiterjeszthető jelölőnyelv

internal XML structure n. belső XML-struktúra

native XML n. natív XML

raw XML file n. nyers XML-fájl(XML-formátumú adatok közvetlen beírása)

Simple API for XML n. SAX SAX, egyszerű API XML-hez

unstructured XML data n. strukturálatlan XML-adatok

valid XML n. érvényes XML

XML application n. XML-alkalmazás

Xml assembly n. XML-szerelvény

XML attribute n. XML-attribútum

XML-aware a. XML-kompatibilis

XML-based a. XML-alapú

XML-based configuration n. XML-alapú konfiguráció

XML-based language n. XML-alapú nyelv

XML-based protocol n. XML-alapú protokoll

XML-capable a. XML-kompatibilis

XML Catalog n. XML-katalógus

XML code n. XML-kód

XML configuration n. XML-konfiguráció, XML-ben leírt konfiguráció

XML configuration file n. XML-formátumú konfigurációs fájl

XML data n. XML-adatok, XML-ben ábrázolt adatok

XML Declaration n. XML-deklaráció

XML dialect n. XML-dialektus

XML document n. XML-dokumentum

XML DOM n. XML Document Object Model XML DOM, XML-beli dokumentum-objektummodell

XML editor n. XML-szerkesztő

XML element n. XML-elem

XML file n. XML-fájl, XML-állomány

XML format n. XML-formátum

XML grammar n. XML-nyelvtan

XML hierarchy n. XML-hierarchia

XML Localization Interchange File Format n. XLIFF XLIFF , XML-beli lokalizációs cserefájl-formátum

XML log n. XML-napló

Xml namespace n. XML-névtér

XML output n. XML-kimenet

XML-over-HTTP service n. HTTP feletti XML-szolgáltatás

XML Paper Specification n. XPS XML Paper Specification , XPS

XML parser n. XML-olvasó

XML path n. XML-út

XML payload n. hasznos XML-tartalom

XML processor n. XML-feldolgozó

XML query n. XML-lekérdezés

XML representation n. XML-beli ábrázolás

XML schema n. XML-séma

XML-sensitive a. XML-érzékeny

XML serialization n. XML-sorosítás

XML Stylesheet Language n. XML-stíluslapnyelv

XML tag n. XML-címke

XML tree n. XML-fa

XML vocabulary n. XML-szótár, XML-dokumentumtípus

XML Web Service prop. XML-webszolgáltatás